Bramy Przeciwpożarowe

Bramy przeciwpożarowe służą do zamykania przejść między strefami pożarowymi w obiektach przemysłowych, pomieszczeniach magazynowych, kondygnacjach technicznych biurowców, szpitalach lub innych dużych budynkach. Bramy ppoż mogą być otwierane ręcznie lub za pomocą napędu elektrycznego. Każda brama przeciwpożarowa wyposażona jest w trzymacz elektromagnetyczny. Zwolnienie trzymacza, a tym samym zamknięcie bramy następuje poprzez impuls z centralki przeciwpożarowej w przypadku powstania pożaru.


Korzyści:

·         Ograniczenie strat poprzez zamknięcie przejść między strefami pożarowymi

·         Zdławienie ognia w jednej strefie pożarowej

·         Natychmiastowe powiadomienie o powstaniu zagrożenia pożarowego

·         Płynna ewakuacja osób znajdujących się w pobliżu zagrożenia

 

W czasie przeglądu tych urządzeń przeciwpożarowych wykonujemy czynności polegające na:

  • ogólnej kontroli wzrokowej kompletności bramy i jej osprzętu,
  • kontroli kompletności oznakowania identyfikacyjnego bramy,
  • sprawdzeniu poprawności startu bramy przeciwpożarowej po wyzwoleniu,
  • sprawdzeniu swobody przesuwu i domknięcia,
  • kontroli poprawności działania osprzętu elektrycznego,
  • poinformowaniu Użytkownika o konieczności przeprowadzenia dodatkowych napraw lub wymiany zużytych części