System Sygnalizacji Pożaru

System sygnalizacji pożaru jest jednym z ważniejszych systemów instalowanych w budynkach. Jego rolą jest przede wszystkim ochrona życia, mienia i środowiska naturalnego.

System sygnalizacji pożarowej nie zapobiegnie powstaniu pożaru, lecz ma za zadanie jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby o zaistniałym zagrożeniu, dzięki czemu skutki jakie niesie za sobą pożar zostaną zminimalizowane.

Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami coraz więcej budynków powinno zostać dostosowanych do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej a nowo powstające, w zależności od wielkości i przeznaczenia, powinny mieć zainstalowany system sygnalizacji pożaru.

 

W naszej ofercie znajda Państwo:

- okresowe przeglądy techniczne

 (3, 6, 12 miesięczne )

- stałe umowy serwisowe

- naprawy bieżące systemów

- awaryjne przyjazdy serwisowe

- doradztwo