Kontakt z nami:

Centrum Usług i Szkoleń EXPERT
ul: Krzywa 35 
59-216 Ziemnice
obok osiedla Piekary - dawny POM o/ Legnicy
tel: +48 603 66 22 88