System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) ma zadanie automatycznie wykryć pożar w możliwie najwcześniejszym stadium rozwoju, zaalarmować osoby znajdujące się w budynku o niebezpieczeństwie, a także zainicjować uruchomienie przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających. Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.


Przeglądy i konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej – przeglądy czujekKonserwacja systemu sygnalizacji pożaru – systemów alarmowych i wykrywania pożarów – jest przewidziana przez prawo i normy techniczne, które muszą być obowiązkowo przestrzegane w celu zachowania bezpieczeństwa ludzi i mienia, i muszą być wykonywane regularnie, aby zapewnić dobrą wydajność i prawidłowe funkcjonowanie instalacji systemu — w tym celu skontaktuj się z nami — działamy na terenie miasta Warszawa i wykonujemy szereg usług PPOŻ.